Meny
Meny

Enrich our Planet

Verden er vår kilde til skjønnet, men planeten vår er i fare. Vi jobber aktivt for å berike det biologiske mangfoldet der vi dyrker våre ingredienser. Vi aksjonerer for å berike og støtte truede områder som er ekstremt viktige for planetens fremtid.

I løpet av 2020 forplikter vi oss til å:

  • Bygge bio-broer for å beskytte og berike 75 millioner kvadratmeter med skog og planteliv, og å hjelpe samfunn i disse områdene til å leve mer bærekraftig.
  • Redusere miljøpåvirkningen fra våre butikker hver gang vi pusser opp eller oppgraderer.
  • Utvikle og lansere tre nye, bærekraftige typer produktemballasje.
  • Sikre at 100% av våre butikker bruker fornybar eller klimanøytral energi.
  • Redusere energibruken med 10% per år i alle våre butikker.
  • Sikre at 70% av vår emballasje ikke inneholder fossilt brensel.