Meny
Meny

Marulaolje fra Namibia

Marulaolje kommer fra den modne frukten på marulatreet, et tre som er naturlig hjemmehørende i mange deler av Sentral- og Sør-Afrika. Kvinnene tar kjernene i den modne frukten ut for hånd, og deretter kaldpresser de dem på fabrikken for å trekke ut oljen.

LEVERANDØREN

Kvinnekooperativet Eudafano eies og drives utelukkende av kvinner. De forteller oss at de ved å drive handel og bygge opp sin egen fabrikk har fått entreprenørkompetanse og høyere status i samfunnet.

SAMFUNNET

Namibia har rike diamantforekomster, et spektakulært landskap, en mangfoldig flora og fauna og en voksende turistnæring. Men Namibia har også høy arbeidsledighet. Mellom 2006 og 2009 stod 37,6 % av den samlede arbeidsstyrken uten arbeid. I mange underprivilegerte områder kjemper særlig kvinner for å skaffe seg en inntekt..

LIVETS TRE

Marulatreet utgjør kooperativets levebrød. Innhøstingen av frukten fra marulatreet gir ikke bare kvinnene en sikker inntektskilde. Det bidrar også til å bevare jorden på en bærekraftig måte uten å utsette den for intensiv dyrking. Kooperativet har forvandlet den tradisjonelle namibiske kunsten med å produsere marulaolje til en blomstrende virksomhet. I et område med få jobbmuligheter gjør dette en stor forskjell. Pengene som man får for 3 kg marulaolje, rekker for eksempel til å betale for skoleuniform og skolebøker for et barn et helt år.