Meny
Meny

Rørsukker fra Paraguay

Montillo-kooperativet ble etablert i en region av Paraguay som er kjent som det økologiske sukkerets vugge. Etter innhøstingen kverner landbrukerne sukkerrøret for å frigjøre saften, som kokes, reduseres til en sirup og deretter krystalliseres.

LEVERANDØREN

Montillo-kooperativet har base i en liten landsby kalt Arroyos y Esteros ("bekker og våtmark"), ikke langt fra hovedstaden i Paraguay, Asunción. Kooperativet ble stiftet i 1995 av 37 landbrukere som driver småskala landbruk. De ble Fair Trade-sertifisert i 1998.

SAMFUNNET

I dag har kooperativet 385 medlemmer. Siden de er Fair Trade, får de bedre forretningsforhold for avlingene, bedre produksjon, teknisk assistanse og tilgang til kreditt.

ØKONOMIEN PÅ LANDSBYGDA

Handelen med The Body Shop skaper vitale arbeidsplasser i landbruket og i raffineriene utenfor landsbyene. Dette gir folk muligheten til å bli i stedet for å reise fra lokalsamfunnet for å lete etter jobb.

BESKYTTER DYRE- OG PLANTELIVET

Tradisjonelt brennes sukkerrøråkrene rett før innhøstingen, noe som fører til at alt dyre- og planteliv som lever i avlingene, blir drept. Men når landbrukerne i Montillo-kooperativet høster inn rørene, kutter de av og strimler opp bladene for hånd. Dette brukes så som gjødsel, og den lokale faunaen bevares.

STOR INNVIRKNING

Kooperativet har bidratt til å skape en lysere fremtid, blant annet ved å reinvestere fortjenesten i nye kontorer og innsamlingsplasser med vekter, slik at medlemmene ikke må dra så langt for å levere sukkerrørrene. Det har også støttet lokale skoler med reparasjoner.