The Body Shops nye kampanje Be Seen, Be Heard
The Body Shops nye kampanje Be Seen, Be Heard
The Body Shops nye kampanje Be Seen, Be Heard

 

Vi vet at verden er i en krise. Menneskerasen står foran utallige utfordringer. Blant annet klimakrisen, sosioøkonomisk ulikhet, kjønnsdiskriminering og rasisme. Vi trenger en plan.

Om vi ønsker å skape ekte, synlig endring, kan vi ikke fokusere på et problem om gangen. Vi trenger en felles løsning. Vi må jobbe sammen for å fikse systemet. Og det fort.

 

Vi vet at verden er i en krise. Menneskerasen står foran utallige utfordringer. Blant annet klimakrisen, sosioøkonomisk ulikhet, kjønnsdiskriminering og rasisme. Vi trenger en plan.

Om vi ønsker å skape ekte, synlig endring, kan vi ikke fokusere på et problem om gangen. Vi trenger en felles løsning. Vi må jobbe sammen for å fikse systemet. Og det fort.

 

 

 

 

 

HVA ER PROBLEMET?

FN anslår at det er 1,2 milliarder mennesker i alderen 15 til 24 på verdensbasis. Det betyr at 1 av 6 mennesker i verden er unge voksne. Konsekvensene av avgjørelsene som tas om vår verden og vårt samfunn i dag vil arves av dem. Det er de som kommer til å leve med konsekvensene. Så hvor er de unge menneskene? Det politiske bildet i dag er fremdeles veldig grått. Kun 2,8% av stortingsrepresentanter i verden er under 30 år. Det er et generasjonsskille mellom de som har makten til å skape endring, og de uten. 

Det er tydelig at om vi fortsetter å løse problemer på samme måte som vi alltid har gjort, vil vi fortsette å gjøre de samme feilene. Unge mennesker har et annet syn og andre tanker, men deres stemme blir sjeldent hørt når avgjørelsene skal tas. Hvorfor er det slik?

 

 

 

HVA ER PROBLEMET?

FN anslår at det er 1,2 milliarder mennesker i alderen 15 til 24 på verdensbasis. Det betyr at 1 av 6 mennesker i verden er unge voksne. Konsekvensene av avgjørelsene som tas om vår verden og vårt samfunn i dag vil arves av dem. Det er de som kommer til å leve med konsekvensene.

Så hvor er de unge menneskene? Det politiske bildet i dag er fremdeles veldig grått. Kun 2,8% av stortingsrepresentanter i verden er under 30 år. Det er et generasjonsskille mellom de som har makten til å skape endring, og de uten. 

Det er tydelig at om vi fortsetter å løse problemer på samme måte som vi alltid har gjort, vil vi fortsette å gjøre de samme feilene. Unge mennesker har et annet syn og andre tanker, men deres stemme blir sjeldent hørt når avgjørelsene skal tas. Hvorfor er det slik?

 

 

Gi unge mennesker en stemme - be seen be heard
Gi unge mennesker en stemme - be seen be heard
Gi unge mennesker en stemme - be seen be heard

 

 

UNGE MENNESKER ER EN DEL AV LØSNINGEN

Klodens fremtid kan ikke bli lagt i hendene til byråkrater i dyre dresser. Unge mennesker er kreative, de har et åpent sinn og de stiller de riktige spørsmålene. Vi vet at de har fantasien, energien og motet til å stå opp for det de mener er riktig. De er politisk aktive, og viser igjen og igjen at de er klare for å stille opp for samfunnet, for planeten og for fremtiden. 

Så hvorfor fortsetter vi å undervurdere dem? Det har aldri før vært så viktig som nå å gi dem en stemme. Det er kritisk. Og vi vil sørge for at de får en. 

 

UNGE MENNESKER ER EN DEL AV LØSNINGEN

Klodens fremtid kan ikke bli lagt i hendene til byråkrater i dyre dresser. Unge mennesker er kreative, de har et åpent sinn og de stiller de riktige spørsmålene. Vi vet at de har fantasien, energien og motet til å stå opp for det de mener er riktig. De er politisk aktive, og viser igjen og igjen at de er klare for å stille opp for samfunnet, for planeten og for fremtiden. 

Så hvorfor fortsetter vi å undervurdere dem? Det har aldri før vært så viktig som nå å gi dem en stemme. Det er kritisk. Og vi vil sørge for at de får en. 

 

 

 

 

HVA SKAL VI GJØRE?

Vi har alltid kjempet på utsiden av skjønnhetsindustrien, og forsøkt å få til endring der andre merkevarer har holdt seg utenfor på grunn av for stor risiko.

Vi er ikke redde for å utfordre normen og for å finne den rette løsningen. 

Vi lanserer nå en global kampanje for å fremme unge stemmer i offentligheten. 

I Norge har vi i The Body Shop inngått et samarbeid med Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

Sammen ønsker vi å:

 

Gi 16-åringer stemmerett 
Gi 16-åringer stemmerett 
Gi 16-åringer stemmerett 

 

Sammen med LNU skal vi spre ordet, snakke om problemet og snakke om fordelene ved å senke stemmeretten til 16 år.

 

 

 

The Body Shop samarbeider med LNU

Foto: Kristin Juel Bergflødt/ LNU. (Fra venstre) Cecilie Sandbu, Marketing & PR Manager i The Body Shop, Margrete Bjørgo Katanasho, styreleder i LNU.

 

 

HVEM ER LNU?

 

"Alle barn har rett til å si sine meninger og ha innflytelse i saker som angår dem"

- Barnekonvensjonens artikkel 23, som leder LNUs arbeid.

 

LNU er en paraplyorganisasjon for 102 norske barne- og ungdomsorganisasjoner, med til sammen ca. 450 000 medlemmer. Organisasjonens mål er at barn og unge skal ha innflytelse på samfunnet rundt seg ved å engasjere seg i frivillige og demokratiske fellesskap. Det er derfor LNU jobber for at barne- og ungdomsorganisasjonene skal kunne realisere sine formål og for å fremme deres felles interesser. 

 

"Det å lytte til og å gi barn og unge makt, er viktig for samfunnet både dag og i fremtiden. Stemmerett for 16-åringer er et viktig steg for å anerkjenne denne stemmen og gir 130.000 mennesker muligheten til å påvirke sitt lokalsamfunn, til å påvirke de lovene de dømmes etter og hvordan skattepengene de betaler skal brukes. Vi i LNU er veldig glade for at The Body Shop deler denne ambisjonen og vil bidra til å løfte de unges stemmer opp og frem"

- Margrete Bjørgo Katanasho, styreleder i LNU.

 

 

 

HVEM ER LNU?

 

"Alle barn har rett til å si sine meninger og ha innflytelse i saker som angår dem"

- Barnekonvensjonens artikkel 23, som leder LNUs arbeid.

 

LNU er en paraplyorganisasjon for 102 norske barne- og ungdomsorganisasjoner, med til sammen ca. 450 000 medlemmer. Organisasjonens mål er at barn og unge skal ha innflytelse på samfunnet rundt seg ved å engasjere seg i frivillige og demokratiske fellesskap. Det er derfor LNU jobber for at barne- og ungdomsorganisasjonene skal kunne realisere sine formål og for å fremme deres felles interesser. 

 

"Det å lytte til og å gi barn og unge makt, er viktig for samfunnet både dag og i fremtiden. Stemmerett for 16-åringer er et viktig steg for å anerkjenne denne stemmen og gir 130.000 mennesker muligheten til å påvirke sitt lokalsamfunn, til å påvirke de lovene de dømmes etter og hvordan skattepengene de betaler skal brukes. Vi i LNU er veldig glade for at The Body Shop deler denne ambisjonen og vil bidra til å løfte de unges stemmer opp og frem"

- Margrete Bjørgo Katanasho, styreleder i LNU.

 

 

The Body Shop samarbeider med LNU

Foto: Kristin Juel Bergflødt/ LNU. (Fra venstre) Cecilie Sandbu, Marketing & PR Manager i The Body Shop, Margrete Bjørgo Katanasho, styreleder i LNU.

 

 

"Vi ønsker å bidra til at unge stemmer blir hørt der beslutninger formelt blir tatt, og derfor skal vi fremme stemmerett for 16-åringer. Vi mener at unge mennesker bør ta del i avgjørelsene som kommer til å påvirke fremtiden for oss alle. Uten stemmerett har unge mennesker ingen makt til å forme den verden de kommer til å arve. Dette ønsker vi å endre!"

- Cecilie Sandbu, Marketing & PR Manager i The Body Shop

 

 

 

"Vi ønsker å bidra til at unge stemmer blir hørt der beslutninger formelt blir tatt, og derfor skal vi fremme stemmerett for 16-åringer. Vi mener at unge mennesker bør ta del i avgjørelsene som kommer til å påvirke fremtiden for oss alle. Uten stemmerett har unge mennesker ingen makt til å forme den verden de kommer til å arve.

Dette ønsker vi å endre!"

- Cecilie Sandbu, 

Marketing & PR Manager i The Body Shop

 

 

 

Hvorfor gi 16-åringer stemmerett?

 

 

HVORFOR GI 16-ÅRINGER STEMMERETT?

 

  • Det er ungdom som skal leve lengst med konsekvensene av politikken som vedtas i dag. Hvorfor skal de ikke få være med på å påvirke sin egen fremtid?

 

  • Det å stemme er en vane, og gir et viktig grunnlag for å delta i demokratiet resten av livet. Unge mennesker som vokser opp i dagens samfunn har større samfunnsengasjement enn tidligere generasjoner hadde på samme alder. De bryr seg om miljø, bærekraft, dyrevern, politikk og generelt om verden rundt seg. La dem få bruke sin viktige stemme!

 

  • Unge mennesker under 30 år utgjør nesten halvparten av verdens befolkning, og mange av dem er uenige i hvordan samfunnet styres og ønsker å gjøre endringer. For å sikre at vi representerer synene til hele samfunnet, må systemene våre være så inkluderende som mulig, og vi må la så mange som mulig få delta i offentlig beslutningstaking.

 

  • "Du kan ikke stole på unge mennesker", "de kommer ikke til å møte opp", "de tar det ikke seriøst", sies det. Vi har hørt dette før. Tro det eller ei, det samme ble sagt om kvinners rett til å stemme for over 100 år siden. Ikke undervurder unge mennesker!

 

 

  • Det er ungdom som skal leve lengst med konsekvensene av politikken som vedtas i dag. Hvorfor skal de ikke få være med på å påvirke sin egen fremtid?

 

  • Det å stemme er en vane, og gir et viktig grunnlag for å delta i demokratiet resten av livet. Unge mennesker som vokser opp i dagens samfunn har større samfunnsengasjement enn tidligere generasjoner hadde på samme alder. De bryr seg om miljø, bærekraft, dyrevern, politikk og generelt om verden rundt seg. La dem få bruke sin viktige stemme!

 

  • Unge mennesker under 30 år utgjør nesten halvparten av verdens befolkning, og mange av dem er uenige i hvordan samfunnet styres og ønsker å gjøre endringer. For å sikre at vi representerer synene til hele samfunnet, må systemene våre være så inkluderende som mulig, og vi må la så mange som mulig få delta i offentlig beslutningstaking.

 

  • "Du kan ikke stole på unge mennesker", "de kommer ikke til å møte opp", "de tar det ikke seriøst", sies det. Vi har hørt dette før. Tro det eller ei, det samme ble sagt om kvinners rett til å stemme for over 100 år siden. Ikke undervurder unge mennesker!

 

Anita Roddick, grunnlegger av The Body Shop

 

BLI INFORMERT. BLI OPPRØRT. BLI INSPIRERT.

Vi samarbeider med eksperter for å planlegge alle våre kampanjer. Vi setter pris på om du vil fortsette å lese om disse problemene. Nedenfor vil du finne en liste over ulike kilder som kan gi deg mer informasjon.

 

Dyrevelferd, miljøvern, rettferdig handel og sosialt ansvar er områdene som har formet vår holdning til alt vi driver med. Vi eksisterer fordi vi mener business skal være en kilde til positiv forandring. Dette er inspirasjon for alt vi gjør: fra måten vi støtter lokalsamfunn og kjøper ingredienser på, hvordan vi jobber for å stadig skape mer miljøvennlige produkter og emballasje til hvordan vi fronter dyrevelferd.

The Body Shop er et aktivist-brand og aktivisme er en del av vårt DNA. Som mange vet så bidro vi til et forbud mot dyretesting i 1998 med Forever Against Animal Testing-kampanjen vår, og forbud i EU i 2013.

De to siste årene har vi jobbet med organisasjoner som Din Utvei, Regnbuevenn og Pårørendesenteret. Nå vil vi kjempe for stemmerett til 16-åringer.

 

Anita Roddick, grunnlegger av The Body Shop

 

 

For å lære mer om fakta og tall om ungdomsdeltakelse i nasjonale parlamenter rundt om i verden, les denne rapporten fra Interparlamentary Union (IPU). Liker du ikke å lese rapporter? Se på denne informasjonsgrafikken med samme informasjon i komprimert format.

Utforsk FNs strategi for Young 2030 ved å besøke denne kunnskapsportalen. Her kan du finne verdifulle verktøy og ressurser for å støtte introduksjonen av Young 2030, samt for å spore global utvikling år for år.

Vil du vite mer om ungdomspolitikken i ditt land? Disse praktiske faktaarkene fra YouthPolicy.org vil hjelpe deg.

Les en litteraturgranskning fra EU-kommisjonen og Europarådet for en oversikt over unges politiske deltakelse i Europa.

Denne artikkelen gir en oversikt over de forskjellige konseptene og informasjonen som brukes til å diskutere unge menneskers politiske deltakelse.

Dette policydokumentet om unges kvalitetsdeltakelse og inkludering i institusjoner fra European Youth Forum (EYF) kan hjelpe deg med å jobbe lokalt for inkludering av ungdom.

Denne artikkelen fra FNs generalsekretærs utsending for ungdom (OSGEY) og Interparlamentary Union (IPU) gir deg mye informasjon om hvordan kjønn og representasjon er sammenfallende.

Eller hvorfor ikke sjekke ut ASEAN Youth Advocates Network her?

Studiet African Youth Leaders er et internasjonalt forskningsprosjekt som ønsker å utvikle en bevegelse for ungdomsledelse og de leter alltid etter folk som ønsker å engasjere seg.

Vil du jobbe med globale initiativ for å la unge mennesker stille til politiske verv? Sjekk ut Not Too Young to Campaign