THE BODY SHOP + DINUTVEI.NO

 

Forskning viser at mange som har vært utsatt for vold eller overgrep ikke ber om hjelp. Med kampanjen ‘Det finnes en utvei’ ønsker vi å opplyse og gi ut en hjelpende hånd til deg som opplever vold, eller deg som kjenner noen. Siden starten i 1976 har vi jobbet for å bidra til positiv forandring i samfunnet rundt oss, og vi har i år gleden av å samarbeide med dinutvei.no - en nasjonal veiviser ved vold og overgrep. 

HVA KAN JEG GJØRE HVIS JEG, ELLER NOEN JEG KJENNER, UTSETTES FOR VOLD?

Kjenner du noen du tror har blitt eller blir utsatt for vold eller overgrep, og lurer på hva du skal gjøre? Er du redd for å blande deg i noe du ikke har noe med, eller lurer du kanskje på hvordan du best kan hjelpe? Mange av oss har kjent på den samme tvilen og usikkerheten. Les dinutvei.no sine råd her.

 

 

HVA ER EGENTLIG VOLD? 

Det finnes flere former for vold, og du er kanskje usikker på om du, eller noen du kjenner, utsettes for vold? Eller kanskje du lurer på om du utøver vold mot andre? Mange er usikre på hva vold egentlig er. Her kan du lese mer om ulike typer vold.

HVOR SKAL JEG GÅ HVIS JEG, ELLER NOEN JEG KJENNER, UTSETTES FOR VOLD?  

 

Mange som er utsatt for vold eller overgrep fra noen de kjenner, ber ikke om hjelp. Det er hjelp å få. På dinutvei.no finner du oversikt over hjelpetilbud i hele landet, informasjon om seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner, og du kan stille spørsmål anonymt. 

HVA ER DINUTVEI.NO?

 

Dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. På dinutvei.no finner du:  

·         oversikt over og omtale av hjelpetilbud i hele landet 

·         informasjon om vold og overgrep 

·         en spørsmål- og svartjeneste der du kan stille spørsmål anonymt