VEGANSKE OG
VEGETARISKE PRODUKTER 

 

FINN UT HVA SOM GJØR VÅRE PRODUKTER 100% VEGETARISKE.

Vi er stolte av å ha engasjert oss i kampen mot dyretesting av kosmetiske produkter og ingredienser i mange år. I dag, får vi mange spørsmål om hvorvidt våre produkter er veganske eller vegetariske. Les mer om hva som gjør et kosmetikkprodukt vegetarisk, og om hvorfor over halvparten av våre produkter også er veganske! 

VI ER, OG HAR ALLTID VÆRT, I MOT TESTING PÅ DYR 

Dyrevelferd har alltid vært svært viktig for oss. Vi har kjempet mot dyreforsøk i kosmetikkindustrien i over 30 år, og var det første globale kosmetikkselskapet som tok et standpunkt i denne saken. Sammen med våre venner i Cruelty Free International, bidro vi til at dyreforsøk ble forbudt i EU, og i 2018 samlet vi inn over 8 millioner underskrifter som vi leverte til FN. Underskriftene ba om et globalt forbud. Vi tar dyrevelferd på alvor, og dette kommer også til syne i hvilke ingredienser vi bruker i våre produkter.
Les mer om vårt arbeid mot globalt forbud mot testing av kosmetikk på dyr! 

 

HVA ER ET VEGETARISK KOSMETIKKPRODUKT? 

 

Det er et produkt som er fri for ingredienser av animalsk opprinnelse, og fri for ingredienser som blir utvunnet som et resultat av dyreslakting. Det kan inneholde animalske produkter som ikke involverer slakting, som for eksempel honning, bivoks og lanolin. Det kan høres merkelig ut, men mange kosmetikkprodukter inneholder biprodukter fra slakteindustrien. 

HVA ER ET VEGANSK KOSMETIKKPRODUKT? 

 

Et vegansk kosmetikkprodukt er produkter som ikke inneholder animalske ingredienser i det hele tatt, ei heller ingredienser som honning, bivoks eller melk

Hvorfor er ikke alle våre produkter veganske?  


Vi bruker honning eller bivoks i de fleste av våre ikke-veganske produkter for deres overlegne kosmetiske egenskaper. Vi utvinner selvsagt disse ingrediensene på en bærekraftig og dyrevennlig måte.
Et lite antall av våre produkter inneholder shellac, et sekret fra insektet Coccus Lacca, som finnes i skogene i Assam og Thailand. Enkelte produkter inneholder lanolin, en oljeekstrakt fra saueull. Ingen av disse prosessene skader dyrene på noen måte. Noen av produktene inneholder også ambrettolide, som kan inneholde spor av schellac. 

Vi jobber jevnt og trutt med at alle våre produkter skal bli 100% veganske. Det første vi har gjort er at vi ikke lenger bruker ingrediensene honning og bivoks i nye produkter. 

Vi er godt i gang med prossessen med å fase ut produkter som har disse ingrediensene. Men, vi er også veldig opptatt av at samarbeidspartnerene vi har. Produsentene av disse ingrendiensene i Etiopia og Kamerun blir godt i varetatt selv om vi ikke lenger kjøper produkter av dem.