Med kampanjen «Er du usikker, er du sikker - sjekk at begge er med» ønsker vi i The Body Shop sammen med Vold- og overgrepslinjen å sette fokus på tematikken, og samtidig informere om at det finnes hjelp. Tallene fra NKVTS’ omfangsundersøkelse viser at forekomsten av vold i Norge er høy. Det peker på et tydelig behov for et hjelpetilbud for vold- og overgrepsutsatte - befolkningen må vite hvor de kan søke hjelp.

 

 

Med kampanjen «Er du usikker, er du sikker - sjekk at begge er med» ønsker vi i The Body Shop sammen med Vold- og overgrepslinjen å sette fokus på tematikken, og samtidig informere om at det finnes hjelp. Tallene fra NKVTS’ omfangsundersøkelse viser at forekomsten av vold i Norge er høy. Det peker på et tydelig behov for et hjelpetilbud for vold- og overgrepsutsatte - befolkningen må vite hvor de kan søke hjelp.

 

The Body Shop og VO-linjen. (F.v.: Julie Herlofsen, Julie Haatuft, Cecilie Sandbu, Anne Gåsefra, Martine Sorknes Ødegården)

 

 

"Tallene om hvor få som faktisk oppsøker hjelp synes vi i The Body Shop var skremmende høye, og derfor vil vi løfte frem VO-linjen. Om vi kan bidra til at bare én person som ikke har oppsøkt hjelp gjør det, så er denne kampanjen vellykket"

- Cecilie Sandbu

Markedssjef i The Body Shop.

 

 

"Tallene om hvor få som faktisk oppsøker hjelp synes vi i The Body Shop var skremmende høye, og derfor vil vi løfte frem VO-linjen. Om vi kan bidra til at bare én person som ikke har oppsøkt hjelp gjør det, så er denne kampanjen vellykket"

- Cecilie Sandbu

Markedssjef i The Body Shop.

 

The Body Shop og VO-linjen. (F.v.: Julie Herlofsen, Julie Haatuft, Cecilie Sandbu, Anne Gåsefra, Martine Sorknes Ødegården)

 

Vold- og overgrepslinjen (VO-linjen) er en nasjonal, døgnåpen og anonym hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Tjenesten er også for pårørende, nettverk og for hjelpeapparatet rundt. VO-linjen gir støtte, råd og veiledning, kan svare på spørsmål og gi informasjon om hjelpetilbud der du bor eller befinner deg. Siden oppstart i oktober 2019 har VO-linjen mottatt over 10.000 henvendelser via telefon og chat.

Vold kommer til uttrykk på flere måter – og mange opplever en kombinasjon av flere former for vold på samme tid, eller ulike former på ulike tidspunkter i livet. Fysisk, psykisk og seksuell vold er de tre voldsformene som oftest er tema i samtalene med VO-linjen.

 

 

Vold- og overgrepslinjen (VO-linjen) er en nasjonal, døgnåpen og anonym hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Tjenesten er også for pårørende, nettverk og for hjelpeapparatet rundt. VO-linjen gir støtte, råd og veiledning, kan svare på spørsmål og gi informasjon om hjelpetilbud der du bor eller befinner deg. Siden oppstart i oktober 2019 har VO-linjen mottatt over 10.000 henvendelser via telefon og chat.

Vold kommer til uttrykk på flere måter – og mange opplever en kombinasjon av flere former for vold på samme tid, eller ulike former på ulike tidspunkter i livet. Fysisk, psykisk og seksuell vold er de tre voldsformene som oftest er tema i samtalene med VO-linjen.

 

 

Vi i The Body Shop skal selge vår bestselgende Shea-håndkrem hvor 50,- går til inntekt for VO-linjen, slik at de kan fortsette det viktige arbeidet og helpe dem som trenger det. 

 

 

Vi i The Body Shop skal selge vår bestselgende Shea-håndkrem hvor 50,- går til inntekt for VO-linjen, slik at de kan fortsette det viktige arbeidet og helpe dem som trenger det. 

Kjøp håndkremen her!

 

 

 

Vi ønsker også å bidra til å samle inn underskrifter for en samtykkelov som tydeliggjør at sex uten samtykke er voldtekt. Underskriftsaksjonen til Amnesty er tilgjengelig i alle våre 37 The Body Shop-butikker. Bruk din stemme!

 

Vi ønsker også å bidra til å samle inn underskrifter for en samtykkelov som tydeliggjør at sex uten samtykke er voldtekt. Underskriftsaksjonen til Amnesty er tilgjengelig i alle våre 37 The Body Shop-butikker. Bruk din stemme!

 

Skriv under på aksjonen her!

 

 

 

I tilfeller hvor mennesker frykter for eget liv, er en vanlig strategi å forholde seg passivt, for å minimere de fysiske skadene. Mange kan også oppleve en frys-reaksjon under overgrepet, som betyr at kroppen stivner til. Det er urimelig å stille krav til at en person som befinner seg i en slik overgrepssituasjon må ytre motstand for at overgrepet skal regnes som en voldtekt.

 

 

I tilfeller hvor mennesker frykter for eget liv, er en vanlig strategi å forholde seg passivt, for å minimere de fysiske skadene. Mange kan også oppleve en frys-reaksjon under overgrepet, som betyr at kroppen stivner til. Det er urimelig å stille krav til at en person som befinner seg i en slik overgrepssituasjon må ytre motstand for at overgrepet skal regnes som en voldtekt.

 

 

"En samtykkelov har vært på den offentlige agendaen lenge, og tiden er overmoden for at Norges lovverk faktisk tydeliggjør at sex uten samtykke er voldtekt"

- Julie Haatuft

Leder for Vold- og overgrepslinjen.

 

 

"En samtykkelov har vært på den offentlige agendaen lenge, og tiden er overmoden for at Norges lovverk faktisk tydeliggjør at sex uten samtykke er voldtekt"

- Julie Haatuft

Leder for Vold- og overgrepslinjen.

 

 

En samtykkelov skal sende et tydelig signal om at voldtekt ikke handler om en plikt til å si ifra eller vise motvilje. Det skal være den som initierer sex sitt ansvar å forsikre seg om at den andre personen har lyst og deltar frivillig.

Regjeringen har lovet Norge en samtykkelov, men lovforslaget som er lagt frem har store svakheter og er ikke godt nok. Vi risikerer å få en lov som legger ansvaret over på den som utsettes for voldtekt.

Vi må få på plass en samtykkelov som slår fast at den som tier ikke samtykker. I straffeloven må det fastslås at all seksuell omgang uten forutgående fritt samtykke eller frivillig deltakelse er voldtekt.

Les mer på samtykkelov.no og amnesty.no.

 

Er du usikker, er du sikker.
Sjekk at begge er med!

 

 

En samtykkelov skal sende et tydelig signal om at voldtekt ikke handler om en plikt til å si ifra eller vise motvilje. Det skal være den som initierer sex sitt ansvar å forsikre seg om at den andre personen har lyst og deltar frivillig.

Regjeringen har lovet Norge en samtykkelov, men lovforslaget som er lagt frem har store svakheter og er ikke godt nok. Vi risikerer å få en lov som legger ansvaret over på den som utsettes for voldtekt.

Vi må få på plass en samtykkelov som slår fast at den som tier ikke samtykker. I straffeloven må det fastslås at all seksuell omgang uten forutgående fritt samtykke eller frivillig deltakelse er voldtekt.

Les mer på samtykkelov.no og amnesty.no.

 

Er du usikker, er du sikker.
Sjekk at begge er med!

 

 

VO-linjen er en hjelpelinje for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

Ring 116 006 eller chat på volinjen.no.

 

 

VO-linjen er en hjelpelinje for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

Ring 116 006 eller chat på volinjen.no.